Trang chủ Sơ đồ Web Cơ hội nghề nghiệp Liên hệ
 
Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Long

Địa chỉ liên lạc:
Somerset Chancellor Court,
Lầu 2, 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM 
Tel: (84 8) 3 823 7791
Fax: (84 8) 3 823 7792
Email: info@vdfm.com.vn
Website:
www.vdfm.com.vn

Website Links
Liên hệ

Tel: (848) 3.8237791
Fax:(848) 3.8237792

Trang chủ >> Thông tin
Thông tin
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017
14:29:21, 27/07/2017 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 Vui lòng tải file đính kèm để xem chi tiết download   Nguồn: VDFM ... xem thêm »
Nghị quyết họp Đại hổi cổ đông thường niên năm 2017
09:07:53, 24/04/2017 Nghị quyết họp Đại hổi cổ đông thường niên năm 2017 Vui lòng tải tài liệu đính kèm để xem thông tin chi tiết -> download Nguồn: VDFM ... xem thêm »
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
09:03:41, 24/04/2017 Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Vui lòng tải tài liệu đính kèm để xem thông tin chi tiết -> download Nguồn: VDFM ... xem thêm »
Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1 năm 2016
17:35:27, 20/04/2017 Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1 năm 2016 Vui lòng tải tài liệu đính kèm để xem thông tin chi tiết -> download Nguồn: VDFM ... xem thêm »
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017
17:33:27, 20/04/2017 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 Vui lòng tải tài liệu đính kèm để xem thông tin chi tiết -> download Nguồn: VDFM ... xem thêm »
Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2017
10:27:40, 10/04/2017 Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2017->  download 1) Thông báo chốt danh sách cổ đông 2017 -> download 2) Thông báo ĐHCĐ thường niên 2017 -> download 3) Thông báo kết quả kinh doanh 2016 -> download 4) Kế hoạch kinh doanh 2017 -> download 5) Báo cáo hoạt động HĐQT 2016 -> download 6) Báo cáo hoạt động BKS 2016 -> download 7) Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2017 -> download 8) Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016 -> ... xem thêm »
Báo cáo thường niên năm 2016
08:18:20, 02/03/2017 Báo cáo thường niên năm 2016 Vui lòng tải tài liệu đính kèm để xem thông tin chi tiết -> Báo cáo thường niên năm 2016 Nguồn: VDFM ... xem thêm »
Báo cáo an toàn tài chính 2016
09:26:32, 27/02/2017 Báo cáo an toàn tài chính 2016 Vui lòng tải tài liệu để xem thông tin chi tiết -> download here Nguồn: VDFM ... xem thêm »
Giải trình chênh lệch lợi nhuận 2016
09:13:29, 27/02/2017 Giải trình chênh lệch lợi nhuận 2016 Vui lòng tải tài liệu đính kèm để xem thông tin chi tiết -> download here Nguồn: VDFM ... xem thêm »
Báo cáo tài chính năm 2016
09:06:12, 27/02/2017 Báo cáo tài chính năm 2016 Vui lòng tải tài liệu đính kèm để xem thông tin chi tiết:   download tại đây Nguồn: VDFM       ... xem thêm »

Bottom
Copyright 2007 © VDFM
All rights reserved
Visitors: 124
    Trang chủ       |      Giới thiệu      |      Thông tin       |      Sơ đồ Web      |       Liên hệ    
Website design by Webvietdesigns